Niat Doa Zakat Fitrah Lengkap

Zakat Fitrah merupakan ibadah yang biasa dilakukan oleh umat Islam sebelum tiba hari raya idul fitri. Zakat fitrah hukumnya wajib, baik bagi laki-laki dan perempuan muslim. Rasulullah SAW bersabda:

“Rasulullah telah mewajibkan mengeluarkan Zakat Fitrah (pada bulan Ramadhan kepada setiap manusia).” (HR. Bukhari – Muslim). 

Zakat fitrah umumnya menggunakan bahan makanan pokok dari wilayah tersebut. Di Indonesia, umumnya menggunakan beras sebagai zakat fitrah. Sedangkan di beberapa negara muslim lain, bisa menggunakan gandum, kurma ataupun susu. 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat fitrah dikeluarkan dengan kadar ukuran 1 sha’ atau dalam ukuran yang lazim diketahui sebesar 2,5 hingga 3 kilogram. 

Doa Zakat Fitrah

Sebagaimana ibadah wajib lain, terdapat doa dan niat yang harus dilafazkan agar ibadah menjadi sah. Berikut bacaan doa dan niat dalam membayar zakat fitrah, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga ataupun seluruh keluarga besar

Niat doa zakat fitrah untuk diri sendiri

Berikut ini niat doa zakat fitrah untuk diri sendiri. Terdapat dalam format bahasa arab dan latin

ﻧَﻮَﻳْﺖُ أَﻥْ أُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻦْ ﻧَﻔْسيْ ﻓَﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri ‘an nafsi fardhan lillahi ta’ala.

Artinya dalam bahasa Indonesia: “Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardhu karena Allah Taala.”

Niat doa zakat fitrah untuk istri

Berikut ini niat doa zakat fitrah untuk istri oleh suami. Terdapat dalam format bahasa arab dan latin

ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِﻋَﻦْ ﺯَﻭْﺟَﺘِﻲْ ﻓَﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri ‘an zaujati fardhan lillahi ta’ala

Artinya: “Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku fardhu karena Allah Taala.”

Niat doa zakat fitrah untuk anak laki-laki

Berikut ini niat doa zakat fitrah untuk anak laki-laki. Terdapat dalam format bahasa arab dan latin

ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻦْ ﻭَﻟَﺪِﻱْ … ﻓَﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri ‘an waladi fardhan lillahi ta’ala

Artinya: “Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakiku … (sebutkan nama anak laki-laki), fardhu  karena Allah Taala.”

Niat doa zakat fitrah untuk anak perempuan

Berikut ini niat doa zakat fitrah untuk anak perempuan. Terdapat dalam format bahasa arab dan latin

ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِﻋَﻦْ ﺑِﻨْﺘِﻲْ … ﻓَﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri ‘an binti fardhan lillahi ta’ala

Artinya: “Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakiku … (sebutkan nama anak perempuan), fardhu  karena Allah Taala.”

Niat doa zakat fitrah untuk diri dan seluruh keluarga

Berikut ini niat doa zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarga. Terdapat dalam format bahasa arab dan latin

ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَنِّيْ ﻭَﻋَﻦْ ﺟَﻤِﻴْﻊِ ﻣَﺎ ﻳَﻠْﺰَﻣُنِيْ ﻧَﻔَﻘَﺎﺗُﻬُﻢْ ﺷَﺮْﻋًﺎ ﻓَﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Nawaytu an ukhrija zakaata al-fitri anni wa an jami’i ma yalzimuniy nafaqatuhum syar’an fardhan lillahi ta’ala

Artinya: “Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakiku … (sebutkan nama anak perempuan), fardhu  karena Allah Taala.”

Niat doa menerima zakat fitrah

Zakat fitrah tidak bisa kita berikan kepada sembarang orang. Islam sudah memberikan kriteria golongan siapa saja yang berhak menerima zakat, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah: 60.

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Bagi penerima zakat juga disunnahkan untuk membaca doa ini sebagai wujud rasa syukur atas rezeki berupa zakat yang diterima. 

Aajaraka Allahu fiima a’thayta wa baaraka fiima abqayta wa ja’alahu laka thahuran

Artinya: “Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang kau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu.”

Itu dia niat doa dalam zakat fitrah, baik bagi pemberi zakat ataupun yang menerima zakat. Bisa langsung kamu ucapkan sendiri, untuk istri anak dan juga keluarga besar. 

Semoga bermanfaat ya!

1 thought on “Niat Doa Zakat Fitrah Lengkap”

Leave a Comment